Erdemir Vakfı ve Erdemir Emeklileri Derneği

22 NCİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANIDIR

                                                 ERDEMİR VAKFI VE ERDEMİR EMEKLİLERİ  DERNEĞİ  

                                             22.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

 Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 OCAK 2019 Cumartesi günü  saat 13.00 ‘de Müftü Mah .Nimet Hoca Sok. Çağdaş İşh.No: 32/5 de ki dernek lokalimizde aşağıdaki gündem maddeleri doğrultusunda yapılacaktır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 26 OCAK 2019 Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Tüm üyelerimize saygı ile duyurulur.

 

GÜNDEM

  1-Açılış ve yoklama

2-Divan heyeti için 1 Başkan 1 başkan yardımcısı ve 1 Katip üyenin seçimi

3-Saygı duruşu

 4-Yönetim kurulu faaliyet ve hesap raporunun okunması

 5-Denetim kurulu faaliyet raporunun okunması

 6-Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının müzakeresi

 7-Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması için ayrı ayrı oya sunulması

 8-2019-2020 yılı tahmini bütçenin okunması ve oylanması

 9-İki (2) yıllık  yönetim ve Denetim Kurulları asil ve yedek üyelerinin seçimi  

10-Dilek ve temenniler

11-Kapanış 

                                                                 EVEDER YÖNETİM KURULU