Erdemir Vakfı ve Erdemir Emeklileri Derneği

Basın Açıklaması

Son günlerde yerel basında Erdemir Vakfı’na yönelik olarak bazı görüşlerin yer aldığı gözlenmektedir. Tamamen Erdemir Vakfı Yönetiminin bilgisi dışında cereyan eden bu söylemlere ilişkin açıklama yapmak gereği duyulmuştur.

Erdemir Vakfı, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları çalışanlarının kendi arasında oluşturmuş olduğu bir yardımlaşma ve dayanışma kuruluşu olup, üyelerinin ve emeklilerinin Erdemir Vakfı’nda biriktirmekte olduğu varlıklarını en iyi şekilde değerlendirmekle görevlidir. Ülkemizin temelde bireysel emeklilik prensipleri ile çalışan kuruluşlarının başında gelmektedir.

Vakfımızın amaçları ve görevleri arasında üniversite kurmak gibi bir husus yer almamaktadır. Üyelerimizin ve emeklilerimizin birikimlerinden oluşan Vakfın varlığından sağlanan gelirlerin Zonguldak genelinde kişi başına düşen milli geliri önemli ölçüde artırdığı gibi söylemlerin gerçekle bir ilgisi bulunmamaktadır. 2011 rakamları esas alındığında Vakıf gelirlerinin etkisinin binde 3 civarı olduğu görülmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

ERDEMİR VAKFI