Erdemir Vakfı ve Erdemir Emeklileri Derneği

Basın Hürdür, Sansürlenemez

Basın bayramının 2. Meşrutiyetin ilanından sonra, çıkarılmak istenen gazeteler sansür görevlilerince incelenmesine son verildiğini ve bu tarihten itibaren 24 Temmuz "Basında sansürün kaldırılması" olarak tarihe geçti. Türk basınından sansürün kaldırılması ve basın bayramı olarak anılan 24 Temmuz milletimizin özgür ve tarafsız basına olan özlemiyle önem kazanmaktadır.

Gazeteci olmanın ne kadar zor bir görev olduğunu hepimizin malumudur. Unutulmamalı ki demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve verme özgürlüğünün en etkili yöntemi olan basınımız, demokrasimizin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların en başında yer almaktadır.

Toplumda dördüncü kuvvet olabilen, kamuoyunun pek çok konuda bilgilendirilmesini ve aydınlatılmasını sağlayan basınımızın, bu görevi yerine getirebilmesinde "basın özgürlüğü" büyük önem taşımaktadır.

Günümüzde modern toplumlarda bilgiye ulaşmanın da yolu olan yazılı ve görsel medyanın herhangi bir baskı altında kalmaksızın yapacağı doğru ve tarafsız bilgi paylaşımı oldukça önemlidir. Özellikle bu zor koşullarında milletimizi haberle buluşturmak için gece gündüz, kar kış, yağmur çamur demeden çalışan değerli basınımızın her alanında görev yapanların "Basın Bayramı'nı kutluyoruz.


EVEDER YÖNETİM VE DENETİM KURULU