Erdemir Vakfı ve Erdemir Emeklileri Derneği

Echomar Hastahanesi İle Anlaşma

Değerli üyelerimiz : 

Derneğimiz kdz. Ereğli Echomar hastahanesi ile yaptığı anlaşmayla siz eveder üyelerinin ayaklı tedavilerde % 50 yataklı tedavilerde % 20 anlaşma yapılarak faydalanma sağlanmıştır.

Bundan böyle uğur sağlık hizmetleri aş. Özel Kdz Ereğli Echomar hastanesi olarak anılacaktır. Erdemir ve vakıf emeklileri derneği (Eveder) olarak anılacaktır.

Protokole göre hizmet alacak kişiler:
eveder üyeleri ve bu üyelerin birinci derece yakınları . 

Genel idari hükümler: 
Eveder derneği tarafından kayıtlı olan kişilerin ve bu kişilere ait birinci derece yakınlarının isim soyisim ve tc. Kimlik numaralarının Özel Echomar hastanesine bu protokol ekinde bildirecek Özel Echomar hastanesince protokol 
protokol ekindeki listede mevcut kişilerin hastane sistemine tanıtılması gerçekleştirilecektir.

Uygulama: 
Özel Echomar hastanesinden sağlık hizmeti almak isteyen evedere kayıtlı üyeler ve bunların birinci derece yakınlarını eveder üyesi ve üyelerin birinci derece yakınları olduğunu belirleyen kartların her muayane girişlerinde görevlilere ibraz edilmesi.

Fiyatlandırma ve ödeme koşulları: 
A- ayaktan poliklinik muayenelerinde emeklilerin maaşlarından kesilen devletin zorunlu aldığı 12 tl ‘lik katılım payı hariç olmak üzere tüm branş hekim muayene hizmetlerinden ek ücret alınmayacaktır. 
B- ayaktan poliklinik muayene sonrası muayene eden hekim tarafından hastadan istenen ve hastanemiz bünyesinde yapılabilen tüm mr, tomografi , direkt röntgen ,kan ,hormon,idrar tahlilleri,efor,eko
ultrason ve benzeri tetkik bedellerinden cari fiyatlar üzerinden %50 indirim yapılacaktır.
C- hastanemizde yapılamayan ve dış laboratuvarda yapılan patoloji vb. İleri tetkikler bu indirim grubundan hariç tutulmuştur. 
D- yatarak tedavilerde tıbbi müdahaleler girişimsel veya tanısal operasyon hizmetlerinden cari fiyatlar üzerinden %20 indirim yapılacaktır. 
E- hastanemizde muayene olup hastanemiz doktorlarınca tetkik ve tedavi için zonguldak araştırma hastanesine veya il dışına ambulans ile sevki uygun görülen hastalardan ambulans ücreti olarak il ambulans komisyonunun belirlediği fiyat tarifesi tutarında %20 indirim yapılacaktır.

Bildirimler: 
üyelerin hastanemizde hizmet alımı esnasında her türlü soru,sorun,talep ve isteklerini başhekimlik,işletme direktörlüğüne ve başhemşireye bildirebileceklerdir.

EVEDER YÖNETİMİ