Erdemir Vakfı ve Erdemir Emeklileri Derneği

Eveder Kongre İlanı

Erdemir Vakfı ve Erdemir Emeklileri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin (EVEDER) 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Ocak 2015 Cumartesi günü saat 13:00’da Müftü Mahallesi, Nimet Hoca Sokak, Çağdaş İşhanı No: 32/5’de ki dernek lokalimiz de aşağıdaki gündem maddeleri doğrultusunda yapılacaktır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 17 Ocak 2015 Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Tüm üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM
1- Açılış ve yoklama yapılaması
2- Divan Heyeti için 1 başkan, 1 başkan yardımcısı ve 1 katip üyenin seçimi
3- Saygı duruşu
4- Yönetim Kurulu faaliyet ve hesap raporunun okunması
5- Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması
6- Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının müzakeresi
7- Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması için ayrı ayrı oya sunulması
8- 2015-2016 yılı tahmini bütçenin okunması ve oylanması
9- Tüzüğünün 10. maddesi 1. paragrafının değiştirilmesi müzakeresi
10- İki (2) yıllık Yeni Yönetim ve Denetim Kurulunun seçilmesi
11- Dilek, temenniler
12- Kapanış

EVEDER YÖNETİM KURULU