Erdemir Vakfı ve Erdemir Emeklileri Derneği

Eveder Yönetimi Yenilendi

EVEDER, Genel Kurulunu 17 Ocak 2015 tarihinde Lokal binasında adına yakışır olgunlukta yaptı.
Divan Başkanlığını Hasan İÇÖZ ün yaptığı Genel Kurulumuz Başkan Aziz BOY’un yeniden aday olmaması nedeniyle kadrosunu yeniledi.

Genel Kurulda; temsilde çıkan birtakım sorunların daha rahat giderilebilmesi için yönetim kurulunun yedi üyeden beş üyeye indirilme teklifi uygun görüldü.Ayrıca aidatlar da günün koşullarına uyumlu olabilmesi için 2 TL ye çıkarılması oy birliğiyle kabul edildi.

Tek liste halinde yapılan seçimde seçilen yönetim ve denetim kurulu asil üyeleri aşağıdki şekilde görev bölümü yapmışlardır.

BAŞKAN…………………………..: Bahattin ŞENAY BAŞKAN
BAŞKAN YARDIMCISI………….: Kenan AYAN 
GENEL SEKRETER………………: H.Kenan ÖZBAYRAK 
MALİ SEKRETER………………..: Haluk ÖZNAR 
ÜYE-LOKAL AMİRİ……………..: Cemal BARIŞ 
DENETİM KURULU BAŞKANI…: Aziz BOY 
DENETİM KURULU ÜYESİ…….: Dursun Ali BOSTAN 
DENETİM KURULU ÜYESİ…….: İsmail KÖKTÜRK