Erdemir Vakfı ve Erdemir Emeklileri Derneği

Olağanüstü Genel Kurul Hk.

30 Ocak 2014 Perşembe günü saat 13:30’da Erdemir Kültür Merkezi’nde Erdemir Vakfına ulaşan vergi inceleme raporlarının ve buna bağlı olarak alınacak önlemlerin görüşülerek, izlenecek idari ve yasal uygulamaların karara bağlanması ile ilgili Olağanüstü toplanacaktır.

EVEDER YÖNETİM KURULU