Erdemir Vakfı ve Erdemir Emeklileri Derneği

PANDEMİDE EMEKLİLİK VE ERDEMİR VAKFI’NDAN KAZANIMLARIMIZ

Pandeminin getirdiği yeni dünya düzenine geçiş teorisi artık yavaş yavaş hayata geçmekte.

Bireysel sosyal aktivitelerin büyük oranda bittiği,toplumun ölüm kalım çizgisinde kendini ve sevdiklerini koruma güdüsüyle hareket ettiği bir süreci yaşıyoruz.

Aslında ekonomi teorisyenleri ve sosyologlar,yeni dünya düzenine adapte olurken çekilecek sancıları ve bu geçiş sürecinin nasıl atlatılacağı gibi çok teknik ve bilimsel konuları tartışa dursun bizim için içinde yaşadığımız koşullar önemli.Bunun da giderek ağırlaşmakta olduğunu her geçen gün yaşıyor ve çevremizden aldığımız tepkilerde açıkça görüyoruz.

Biz Erdemir emeklileri olarak aktif çalışma sürecinde standart yaşam koşullarına sahiptik.Emekli olduğumuz dönemde ise ekonomik kazanımlarımızı zirveye taşıyan Erdemir Vakfının katkı ve önemini daha iyi gördük.

Her emeklimiz emekliliğinden sonra vakıf birikimleriyle kendilerine yeni yaşam alanları oluşturmuş,çoluk çocuğunu eğitmiş,evlendirmiş,bir yerlere yerleştirmiş ve şu kriz döneminde de vakıf getirileriyle konforlu yaşamına devam etmektedir. Bu ağır ekonomik koşullara rağmen ayakta durabilen hatta çevresine yardım edebilen ve bazılarımızın yeni yatırımlar bile yapabilme gücüne sahip olabilmesi, Erdemir Vakfının bize kazandırdıklarıyla gerçekleşmektedir.

Hemen hemen bütün emekli arkadaşlarımızın ortak görüşü Erdemir Vakfının varlığı ve sürekliliğinin hem biz emekliler için hem de çalışanlarının geleceği için çok önemli oluşudur.O nedenle yakın geçmişteki geçiş sürecinde yaşanan tartışmalarda Vakfımızın varlığının devamı için gerek derneğimiz üyeleri gerekse Erdemir çalışanları doğru yerde durmuş ve doğru  sonuç almıştır.

Biz emekliler bu gün vakfımızın önemini çok daha iyi idrak ediyoruz.Çalışanlarımızın da bu dönemde işin farkına varıp vakfın gücüne güç katma yönünde pozitif katkılarıyla saflarını daha sıklaştıracaklarını umut ediyoruz.

Tasarruf etmenin çok zorlaştığı bu dönemde vakıftaki küçük tasarruflarla geleceği garanti altına alma eğiliminin daha da hızlanacağını tahmin ediyoruz.

Artık kamuoyunda bazı odakların Vakfımızın varlığı ile ilgili oluşturmaya çalıştığı kuşkuların bu pandemiyle bitmiş olmasını umut ediyoruz.

Bu vesileyle üyelerimize Erdemir emeklilerine ve halen çalışmakta olan Erdemir emekçilerine bu zor dönemde aileleriyle birlikte sağlık ve sıhhat temenni ediyor güzel günlerde tekrar eksiksiz bir arada olablmek dileğiyele saygılar sunuyoruz.

EVEDER YÖNETİM KURULU