Erdemir Vakfı ve Erdemir Emeklileri Derneği

Üyelerimize ve Kamuoyuna Duyuru

ERDEMİR Vakfı’na tarh edilen vergi ve cezalar ile ilgili Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı ile ERDEMİR Vakıf Yönetim Kurulu 17.10.2014 tarihinde Ankara’ da uzlaşma görüşmesi yapmıştır.

Uzlaşma görüşmeleri hakkında, 22.10.2014 tarihinde saat 13:30 da ERDEMİR Kültür Merkezi salonunda EVEDER üye ve emeklileri ile kamuoyuna bilgi verilecektir.

Üyelerimize ve kamuoyuna saygı ile duyurulur. 20.10.2014

EVEDER YÖNETİM KURULU