Erdemir Vakfı ve Erdemir Emeklileri Derneği

Üyelikler

Değerli dostlarımız bildiğiniz üzere EVEDER aylık üye aidatı 1 TL dir. Geriye dönük yaptığımız kontrollerde üyelerimizin tüzüğümüzün Üyelikten Çıkarılma Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek
————————————————————————-
4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
6- Yayın, beyan ve eylem ve davranışları derneğin amacı ile bağdaşmayanlar.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 5 3 nolu fıkrada bulunan üye iadatı ödememe şartı yürürlüğe konacaktır üyeliğini devam ettirmek isteyen değerli üyelerimiz derneğimize olan üye aidat borçlarıını 15 gün içinde ödemeleri gerekmektedir ödenmemesi durumunda üzülerek üyeliklerinin kanuna göre sonlandıracağımızı üzülerek bildiririz.

Tüm üyelerimize sağlık mutluluk ve başarı dileklerimizle

EVEDER YÖNETİMİ